Paslaugos teikimo taisyklės

 1. Skelbimo vartotojas privalo pateikti teisingą informaciją apie save.
 2. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje atitinkamos internetinės svetainės kategorijoje.
 3. Skelbimas savo turiniu, forma, vizualia kompozicija, menama prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.
 4. Skelbimo autoriui draudžiama skelbime pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos. Pateikdamas duomenis skelbime vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.
 5. Draudžiama naudoti sistemą tikslams, prieštaraujantiems LR įstatymams bei moralės ir etikos normoms.
 6. Draudžiama kurti reklaminio tipo skelbimus, jeigu neesate tikri ar jūsų norima pateikti informacija nėra reklaminio pobūdžio, pirma susisiekite su administracija.
 7. Draudžiama skelbimo tekstą rašyti didžiosiomis raidėmis ir talpinti jame beprasmes, pasikartojančių simbolių sekas, ar nuorodas į kitas svetaines.
 8. Skelbimai, kurių turinys prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ar etikos normoms, bus šalinami be išankstinio pranešimo. Administracija pasilieka teisę atskleisti skelbimo autoriaus tapatybę teisėsaugai.
 9. Gavus pagrįstus nusiskundimus dėl skelbimų turinio, pasiliekame teisę suinteresuotoms valstybės institucijoms atskleisti skelbimo autoriaus IP adresą. Skelbimo galiojimui pasibaigus, jis negrįžtamai ištrinamas iš sistemos.
 10. Administracija neprisiima jokios atsakomybės dėl skelbimo autoriaus patirtų materialinių ar moralinių nuostolių.
 11. Administracija pasilieka teisę ištrinti be jokio išankstinio perspėjimo skelbimą, kurį lankytojai įvertino kaip netinkamą ir/ ar melagingą.
 12. Administracija neatsako už žalą, kurią galite tiesiogiai ar netiesiogiai patirti dėl informacijos, gautos iš svetainėje publikuojamų skelbimų.
 13. Administracija neatsako už sistemos veikimo sutrikimus.
 14. Draudžiama naudotis internetine svetaine neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą Internetinėje svetainėje, kuris: - pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.); - būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą; - pažeistų bet kuriuos teisės aktus.
 15. Skelbimas gali būti iliustruotas fotografijomis, kurios privalo vaizduoti siūlomą objektą. Draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (kaip antai logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu, taip pat fotografijose draudžiama vaizduoti asmenis. Patalpindamas fotografijas skelbime, vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
 16. Patalpindamas skelbimą, vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
 17. Patalpindamas skelbimą, vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą taisyklių sąlygoms.
 18. Administracija turi teisę atmesti skelbimus arba be įspėjimo juos ištrinti iš internetinės svetainės duomenų bazės, taip pat ištrinti skelbime esančias ir taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas.
 19. Administracija be išankstinio įspėjimo ištrina skelbimus iš internetinės svetainės duomenų bazės, jei jie neatitinka šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 20. Bet kokie ginčai, kilę dėl internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos teisme.
 21. Paslaugos teikėjas gali keisti šias taisykles.
Jei turite klausimu ar pasiūlymų, prašome rašyti info(eta)skelbimai.net